DRUK LENTIKULARNY 3D (SOCZEWKOWY)

Nowoczesna technologia wyróżni Twoją reklamę.

Nasza szeroka oferta obejmuje druk lentikularny soczewkowy materiałów reklamowych w pełnym zakresie jego wielkości:
małe formaty – wizytówki, kartki pocztowe, zaproszenia, nakłejki i magnesy soczewkowe, wobblery oraz inne POS-y itp…,
średnie formaty – plakaty od A4 do B0 i wieksze, podświetlane citylight 120 x 180 cm, grafiki lentikularne do kasetonów LED, grafiki animowane bądź 3D
do systemów wystawienniczych,
duże formaty składające się z wielu połączonych ze sobą arkuszy 120 x 180 cm wraz z synchronizacją obrazu.

Efekty

Najistotniejszą rzeczą podczas tworzenia projektu druku lentiklarnego / soczewkowego jest dobór odpowiedniej folii soczewkowej. Oprócz samego projektu należy skoncentrować się nie tylko na nim, ale też zapoznać się z ograniczeniami wynikającymi z technologii druku lentykularnego. Dzięki niemu jesteśmy w stanie osiągnąć takie efekty jak: flip, zoom i morfing, głębia 3D, czy animacja. Każdy wymaga indywidualnego przygotowania. Chcemy teraz zaznajomić Państwa z wszystkimi rodzajami efektów na drodze opisu. Na technologię druku soczewkowego składają się wizualizacje: ruch i trój wymiar. 3D świetnie sprawdza się w telewizji lub kinie. Właśnie dzięki soczewce możemy uzyskać podobny efekt na wydruku, gdzie używanie specjalnych okularów nie będzie już konieczne.

Poniżej przykładowe realizacje, twoja reklama nie musi być nudna…

Kliknij na zdjęcie, aby otworzyć więcej przykładów.

Efekt flip

Efekt ten, to szybkie przejście pomiędzy zmieniającymi się naprzemiennie dwoma/trzema obrazkami, zależnie od kąta patrzenia. Istotnej jest, aby obrazki różniły się znacznie od siebie. Konwersja obrazów dokonuje się skokowo. Jednak istnieje jakiś obszar, gdzie obrazy przenikają się.
Komunikacja wizualna: „przed/po”, „dzień/noc”, „on/off”.

Kliknij na zdjęcie, aby otworzyć więcej przykładów.

Animacja

Rozumiemy pod tym pojęciem serię obrazków, które stwarzają poczucie ruchu. Polega on na płynnej przemianie kilku obrazów. Najistotniejszą rzeczą, o której nie wolno zapomnieć, to aby obrazki były do siebie podobne. Suma klatek użytych w animacji mieści się od minimum trzech, aż do kilkunastu klatek (rzadko). Najbardziej zadowalające efekty można uzyskać  w ten sposób, gdy część elementów projektu jest niezmienna, a kształt przeobrażających się przedmiotów jest możliwie zbliżony do siebie.

Kliknij na zdjęcie, aby otworzyć więcej przykładów.

Morfing

Analogicznie do animacji, jest to efekt delikatnej zmiany jednego obrazu w drugi. Istotna różnica polega na tym, że do efektu morphing konieczne są dwa obrazy: pierwszy i ostatni. Pozostałe środkowe klatki są przekształceniem tych dwóch podstawowych obrazów. To połączenie efektu flip i animacji. Stosuje się go najczęściej do płynnej modyfikacji jednego obiektu w drugi.

Kliknij na zdjęcie, aby otworzyć więcej przykładów.

Efekt Zoom

To pewien wariant animacji, polegający na wieloklatkowym zmniejszaniu lub powiększaniu obiektu/przedmiotu. Najczęściej jest stosowany w celu próby zaskoczenia odbiorcy. Mały punkt  w środku wydruku raptownie przemienia się w docelowy obiekt. Przeważnie efekt ten jest używany, aby skoncentrować uwagę widza na konkretnej części projektu.

Kliknij na zdjęcie, aby otworzyć więcej przykładów.

Efekt 3D

Efekt głębi – 3D polega na przemieszczeniu się dużej ilości obiektów na płaszczyznach, co w rezultacie daje wrażenie głębi 3D. Wrażenie przestrzeni jest osiągalne przez rozmieszczenie elementów graficznych na płaszczyznach znajdujących się pozornie w różnych odległościach od oczu widza. Obiekty będące na różnych warstwach muszą nakładać się na siebie, co zwiększa efekt głębi. Istotne jest, aby pod elementami wyciętymi nie pozostawały tzw. „dziury” (takie miejsca należy uzupełnić stosownie do otaczającego je tła). Dopuszczalne jest także stosowanie depthmap (map głębi – obrazu odwzorującego geometrię obiektu).

Kliknij na zdjęcie, aby otworzyć więcej przykładów.

Efekt flip + 3D

Pewne obiekty mogą być ze sobą spajane. Najpowszechniejszym połączeniem tego efektu jest suma efektu flip z efektem głębi 3D. Rozumiemy przez to uzupełnienie efektu Flip o złudzenie głębi – jeżeli przeważa efekt flip w grafice i odwrotnie do efektu głębi dokładamy efekt zmiany obrazów flip – w przypadku, gdy przeważa efekt głębi, a jest on dopełniony o zmianę obrazu.